Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze

Strona główna

Aktualności

Podatki w Danii

 Podatki w Danii
25-01-2013

W Danii wszelkie usługi, takie jak szkoły, szpitale, ośrodki opieki dziennej, domy opieki itp. są opłacane z podatków.

W duńskim systemie podatkowym wyróżniamy dwa rodzaje opodatkowania – bezpośrednie i pośrednie.

Podatki bezpośrednie są płatne od dochodu osoby fizycznej:

- podatek kościelny (jedyny opcjonalny podatek)

- podatek gminny

- składki na służbę zdrowia

- podatek państwowy (trzy przedziały podatkowe: dolny, środkowy i górny).

Podatki pośrednie obejmują podatki i cła od towarów i usług, takie jak VAT, opłaty celne, akcyza oraz podatki ekologiczne.

Karta Podatkowa (Skattekort)

Gdy zaczynasz pracę w Danii, musisz zarejestrować się w celu pobrania elektronicznej karty podatkowej (e-skattekort).

Ponieważ podatek jest potrącany przez Twojego pracodawcę, Twoja karta podatkowa będzie potrzebna księgowości, aby ustalić, ile podatku należy potrącić. Jeśli pracodawca nie posiada Twojej karty podatkowej, ma prawo potrącić 60% Twojego wynagrodzenia.

Karta podatkowa składa się z dwóch części: karty stawki podatku i potrąceń (hovedkort) oraz karty dodatkowej (bikort). Twoja karta podatkowa jest wysyłana w formie elektronicznej do Twojego pracodawcy. Otrzymuje on w ten sposób informację, ile podatku ma zostać potrącone u źródła.

Karta stawki podatku i potrąceń (hovedkort) zawiera dane na temat kwoty wolnej od podatku i odliczeń oraz stawki potrącanego podatku (wielkość procentowa, „trækprocent”) za rok podatkowy.

Karta dodatkowa jest potrzebna tylko wtedy, gdy pracujesz dla więcej niż jednego duńskiego pracodawcy.

Na podstawie Twoich danych osobowych zostanie sporządzone wstępne zeznanie podatkowe (forskudsopgørelse).

Zeznanie podatkowe zawiera również kod do usługi Klucza Osobistego (TastSelv), z którego można korzystać, aby uzyskać dostęp do elektronicznej dokumentacji podatkowej.

W marcu/kwietniu otrzymasz roczne zeznanie podatkowe. Roczne zeznanie podatkowe obejmuje dane liczbowe przedstawione urzędowi skarbowemu (SKAT) za miniony rok podatkowy. Należy sprawdzić, czy liczby na zeznaniu podatkowym odpowiadają wartościom podanym przez pracodawcę, bank itp., uwzględniając ulgę transportową (jeśli dotyczy).

Jeśli liczby zgadzają się, dalsze czynności nie są potrzebne, a roczne zeznanie podatkowe jest wtedy zeznaniem ostatecznym.

Jeśli wartości są niepoprawne lub brakuje ich, należy dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

W tym celu:

- skorzystaj z usługi Klucza Osobistego na stronie SKAT: www.skat.dk

- wybierz TastSelv

Dostęp do Klucza Osobistego (TastSelv)

- wprowadź swój Numer Ewidencji Ludności (CPR) i Klucz Osobisty (TastSelv)

- kliknij „Modyfikuj roczne zeznanie podatkowe” (Ændre årsopgørelse).

Po dokonaniu zmian otrzymasz nowe roczne zeznanie podatkowe, tym razem będzie to ostateczne zeznanie podatkowe na miniony rok.

Na ostatecznym zeznaniu podatkowym będzie będziesz mógł zobaczyć, czy w poprzednim roku zapłaciłeś zbyt mało czy zbyt dużo podatku.

Nadpłata podatku zostanie przelana na Twój rachunek NemKonto.

Jeśli zapłaciłeś zbyt mały podatek, konieczne będzie uregulowanie brakującej kwoty. Należny podatek musi być zapłacony w określonym terminie. Termin ten jest podany na zeznaniu.

Osoby dojeżdżające z zagranicy objęte są odrębnymi przepisami podatkowymi. Patrz www.skat.dk, www.pendlerinfo.org oraz www.workindenmark.dk

Uwaga: Jeśli twój dochód ulegnie znacznej zmianie lub jeśli kupisz np. dom, zaciągniesz pożyczkę itp., musisz poinformować o tym urząd skarbowy. Otrzymasz wtedy nową kartę podatkową.

Ważne jest również, aby poinformować urząd skarbowy o opuszczeniu Danii.

Źródło: www.jp.dk oraz www.skat.dk, styczeń 2013

  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • HTTP://www.coie.gov.pl
  • www.mg.gov.pl
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze
Ryvangs Alle 46, Kopenhaga 2900 Hellerup, Dania
tel.: 0045 39 622 633, fax: 0045 39 622 554, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 8.30 - 16.30
Czas lokalny: